Our Supporters - Africa 

  • Bhai Sahib Mohinder Singh 
  • Guru Nanak Nishkam Sewak Jatha (Kericho),  Kenya  
  • Multi faiths Sufi Temple,  Nairobi  
  • Shri Swaminarayan Mandir (BAPS), Kenya